BEST SELLER

VINFAST FADIL

Giá từ: 352,500,000 VNĐ

VINFAST LUX A2.0

Giá từ: 881,695,000 VNĐ

VINFAST LUX SA2.0

Giá từ: 1,160,965,000 VNĐ

NEW PRODUCT

VINFAST VF e34

Giá từ: 690,000,000 VNĐ

VINFAST VF 8 (VF e35)

Bản Eco : 1.057.100.000 VNĐ
Bản Plus: 1.237.500.000 VNĐ

VINFAST VF 9 (VF e36)

Bản Eco : 1.443.200.000 VNĐ
Bản Plus: 1.571.900.000 VNĐ

LATEST NEWS

Chúc mừng anh chị đã nhận xe tại VinFast An Thái

Bàn giao xe ô tô điện VF e34 đầu tiên cho khách hàng 

🌟 17-3-2022 🌟

Chúc mừng anh chị đã nhận xe tại VinFast An Thái

Bàn giao xe VinFast Lux SA2.0 cho khách hàng Họa Mi 

🌟 4-12-2021 🌟

Chúc mừng anh chị đã nhận xe tại VinFast An Thái

Bàn giao xe VinFast Lux A2.0 cho khách hàng công ty Vận chuyển Minh Phương

🌟 30-11-2021 🌟

Chúc mừng anh chị đã nhận xe tại VinFast An Thái

Bàn giao xe VinFast Lux A2.0 màu xanh cho khách hàng

🌟 30-11-2021 🌟