VinFast VF8 công bố bản cập nhật phần mềm FRS 8.7.9.1 cho VF8