VinFast khai trương cửa hàng Berlin, mở rộng mạng lưới tại Châu Âu